1. Các thành viên chú ý❗️

  Trước khi đăng bài yêu cầu đọc lại
  ➡️Nội Quy Diễn Đàn⬅️

  Dismiss Notice

Điểm thưởng dành cho Admin

 1. 30
  Thưởng vào: 26/7/16

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 20
  Thưởng vào: 30/4/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 3. 20
  Thưởng vào: 18/4/16

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 4. 15
  Thưởng vào: 6/2/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 5. 10
  Thưởng vào: 6/12/15

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 6. 10
  Thưởng vào: 2/12/15

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 7. 5
  Thưởng vào: 25/11/15

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 8. 2
  Thưởng vào: 11/11/15

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 9. 1
  Thưởng vào: 5/11/15

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.